Inner leadership, bewustwording van wat er in je leeft aan gevoelens, zonder daarbij je verstand uit het oog te verliezen, om van daaruit je werking naar buiten toe te versterken; in je directe omgeving, in de rollen die je vervult of bij het vinden van richting. Het is dé flow voor een duurzame persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Je ervaart van binnen steeds meer vrijheid, voldoening en blijdschap. Je innerlijk weten versterkt en je potentieel kan (verder) vrij komen. Een behulpzame tool hierbij is het brentjens authenticiteitsmodel. Dit model helpt om in het hier en nu de goede keuzes te maken. Als je wilt, kun je hier alvast een eerste blik werpen.

brentjens authenticiteitspsychologie

Mijn levens-en werkervaringen, expertise en opleidingen van de afgelopen 25 jaar heb ik geïntegreerd in een  toegepaste dieptepsychologie; brentjens authenticiteitspsychologie genaamd, Dieptepsychologische, bedrijfskundige. loopbaankundige en teamontwikkelingsexpertise worden ‘op maat’ geïntegreerd.

Zo kan ik middels mijn specialismen inner leadership, leiderschap, loopbaan vanuit passie, burnout(preventie) dieptepsychologie en ontwikkelingsprocessen, ruimte geven aan innovatie en bezieling in het bestaan en binnen organisaties. Ik laat mij inspireren door mijn eigen zoektocht, mijn autonome, vrije denkkracht en innerlijk weten, mijn levens- en werkervaring, gevolgde opleidingen, bijzondere mensen die ik ontmoet, de dieptepsychologie van Jung en de natuur,

Voor jezelf en je ontwikkeling, zijn rust en ruimte om de aandacht op jezelf te kunnen richten belangrijk, omdat anders gevoelens, met de nieuwe verrijkende inzichten die daarmee onlosmakelijk verbonden zijn niet of te weinig naar boven kunnen komen. In Oostenrijk, omringd door de prachtige natuur van de bergen, heb ik daarom een locatie waar je helemaal tot rust kunt komen, kunt ‘landen’ en jij jezelf thuis kunt voelen.